DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Tojajar Fegami
Country: Anguilla
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 26 June 2014
Pages: 187
PDF File Size: 19.50 Mb
ePub File Size: 11.3 Mb
ISBN: 752-1-31864-303-2
Downloads: 51362
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nicage

S godinama, ovo skrivanje postalo je sofisticiranije i, negde oko este godine, kad je skrivanje iza vrstih predmeta postalo neprihvatljiv vid ponaa-nja, nauili smo da vrsto prekrstimo ruke na grudima kad god situacija postane pretea. To i jeste tema ove knjige. Novija istraivanja naih najbliih roaka meu primatima, impanzi, pokazuju da osme-hivanje slui jo dubljoj, primitivnijoj svrsi. Profesor Rut Kembel, s Univerzitetskog koleda u Londonu, veruje da u mozgu postoji “neuron za odraavanje”, koji pokree deo odgovoran za prepoznavanje lica i devinitivni i izaziva trenutnu reakciju odraavanja.

Dokazi ukazuju na to da je vrlo mogue da je posredi genetski gest koji ne moe da se menja. Iako su se dobrovolici svesno trudili da kontroliu svoje prirodne reakcije, trzaji njihovih faci-jalnih miia priali su sasvim drugu priu – odrazavali su izraze koje su gledali, ak i onda kad su se trudili da to ne ine.

Ovaj isti iz-raz impanza “sroi” kad je uznemirena ili uplaena da bi drugi mogli da je napadnu ili povrede. Nauno je dokazano da, to oroz vie osmehujete, drugi pozitivnije reaguju na vas.

Ipak, veina definirivni jo uvek veruje da jegovor na glavni vid komunikacije. Takoe je ustanovio da se osobe koje boluju od ira mrte ee od osoba koje ga nemaju. Tumaite gestove u skladu s kontekstomSve gestove bi trebalo razmatrati u skladu s kontekstom u kojem se pojavljuju. Ova knjiga dae vam odgovore na neka od pitanja koja su vas najvie zbunjivala u vezi s tim zato se ljudi ponekad ponaaju na odreeni nain, a zauvek e promeniti i vae ponaanje.

ReenjeJednostavan ali efikasan nain da sluaoca naterate da prestane da dri ruke na grudima jeste da govof date da neto dri ili radi. Ovo objanjava zbog ega se smisao za humor nalazi na vrhu enske liste prioriteta meu onim to trae kod muskarca.

Kad bih pokucao na vrata, ako bi mi neko rekao da se gu-bim, ali otvorenih ruku, tako da sam mogao da mu vidim dlano-ve, znao sam da je bezbedno da nastavim da navaljujem jer, koli-ko god je moda ozbiljno zvuao, nije bio agresivan. Zamo-lili su grupu dobrovoljaca da prisustvuju seriji predavanja, a sva-kom studentu je reeno da ne prekrta govro noge ni ruke i defjnitivni zauzme leeran, oputen sedei poloaj.

  HAYESOD FUNDAMENTALS OF HEBREW PDF

Ovaj jednostavni mali poloaj posmatrau istog asa otkriva ko u toj porodici nosi pregau oko bokova. Kako da stvorite jednakostKad se rukuju dve dominantne osobe, odvija se simbolina borba za prevlast dok svaka od njih pokua va da okrene dlan one druge u potinjeni poloaj. Povredili ste mi ruku.

Allan Pease

Neije glumako umee klasifikovalo se kao dobro ili loe, govoe onoj meri u kojoj je ta osoba umela da kori-sti gestove i telesne signale u komuniciranju s publikom. Neki zajedniki koreniVeina osnovnih komunikacijskih signala ista je irom sveta. Profc-sor Vilijam Fraj sa Stenfordovog univerziteta izvetava da e smejanja znaiti za va organizam aerobiku vebu jednaku de-setominutnom vebanju na maini za veslanje. Pojaano prekrtene rukeAko osoba dri prekrtene ruke i istovreme-no vdi pesnice, tu imamo skup signala koji pokazuje odbojnost i defanzivnost.

Prekrtene ruke sa stisnutim pesnicama pokazuju da postoji negativan stavStiskanje nadlakticaStiskanjem nadlaktica akama prekrtcnih ruku osoba daje podr-ku sama sebi i izbegava izlaganje prednjeg dela tela.

Definitivni vodic kroz govor tela

Zato se lako deava da pogreno protumaimo21Kad neko ima slabaan ili mlak stisak ruke pogotovo muskarac – postoji velika verovatnoa da e biti optuen da ima slab karak-ter. Zena koja pokuava da sakrije neto poku-avae da izbegne razgovor na tu temu ili e da pria o kojeemu to nema nikakve veze s tim, bavei se u isto vreme raznim dru-gim aktivnostima.

Sluaoci koji su sluali govornike koji su primenjivali ovaj gest opisali su ih kao “obazrive”, “ciljno orijentisane” i “usredsreene”.

Cimpanze mogu da imaju lingvistiki koncept, ali fiziki nisu u stanju da isputaju zvukgovora. Osoba obdarena dobrom moi zapaa-nja ume da protumai reenice govora tela i precizno ih uporedi s usmeno izgovorenim reenicama te osobe. Da je bio stvaran dogaaj, moda bismo preli u modalitet plaa, a organizam bi i tada lucio svoje endorfine. Ustanovili su da sve kul-ture koriste iste osnovne izraze lica da bi pokazale emocije, to ih je navelo na zakljuak da ti gestovi takoe mora da su uroeni.

Kao mlad ovek, imao sam sree to su tehnike i-tanja govora tela koje sam nauio kao momi, prodajui Serpe i lonce, mogle da se prenesu u ovu novu oblast, a bile su direktno povezane s uspehom koji sam mogao da postignem u bilo kom poslu koji je podrazumevao kontakt s ljudima. Stalno nas pitaju moe li govor tela da se odglumi.

  JAE EMERLING PDF

Zanimljiva raz-lika je u tome to su ene sklone da vie raire ruke u blizini mu-karaca koje smatraju privlanim, dok u blizini agresivnih ili ne-privlanih mukaraca prekrtaju ruke na grudima. Dok je neki gest u odreenoj kulturi uobiajen i ima jasno znaenje, u nekoj drugojSleganje ramenima pokazuje potinjenostmoe da bude besmisJen ili ak ima sasvim drugaije znaenje.

Mada spolja delujete kao discipiinovana oso-ba koja ume da se kontrolise, skloni se da se iznutra kidate i brinete, a gpvor se pitate da li ste napravili pravi izbor ili doneli pravu odluku. Proitavi ovu knjigu, oseaete se kao da ste upravo pritisli prekida, upalili svetlo i videli ono to se oduvek nalazilo tamo.

Saoptavanje jednakostiKako da stvorite bliskostZa stvaranje definitinvi kroz voodi potrebna su dva kljuna sa-stojka.

Govor Tela Alan I Barbara Piz Pdf 12 firewall bruja gratu « amonmonlo’s Blog

DvorunikOvaj korporativni favorit irom sveta, praen je direktnim po-gledom, neposrednim i ohrabrujuim osmehom i samopou-zdanim glasnim izgovaranjem imena osobe s kojom se rukuje-mo, a neretko i iskrenim interesovanjem za njeno trenutno zdravstveno stanje. Ukljuujui ton svakih nekoliko minuta, moi ete da proverite koliko su tana vaa neverbalna tumaenja i, nee proi dugo a vi ete biti kadri da odgledate ceo program bez tona i pri tom razu-mete ta se deava, ba kao to je sluaj s gluvim osobama.

Buu redovno uspeva da izmanevrie poloaj koji mu omoguava da ga posmatrai vide na levoj strani, kako bi delovao dominantno i izgledao kao da je on taj koji donosi odluke. Bus i Toni Bler prezentovali su medijima imid mone alijanse koja je bila “je-dinstvena i ravnopravna”, ali poblia analiza fotografija pokazu-je snano Buovo nastojanje da deluje nadmono. Ruke se urcdno smetaju preko regije srca i plua, kako bi zatitile ove vi-taJne organe od povrede, tako da je verovatno da nam je ovaj gest uroen.

Berdvi-stel je procenio i da umemo da napravimo i prepoznamo oko izraza lica. Na primer, ako se publika zavalila u sedita, oborenih glava i ruku prekrte-nih na grudima, govornik “obdaren” dobrim zapaanjem naslu-tie da se ono to govori ne “prima” bas najbolje. Ako ste okrueni tunim i nesrenim ljudima, verovatno ete od-raavati njihove izraze lica i postati mrzovoljni ili depresivni.

Prema tome, vri stisak ruke prilikom rukovanja predstavlja dobar poslovni potez za enu, pogotovo kad se rukuju s muskarcima.