Eski havas, simya, kimya, tıp, el yazması, araştırma inceleme. Osmanlıca See more of Havas ve sırlar on Facebook. Log In. or Gizli ilimler hazinesi. Author. AboutSee All. Highlights info row image. Book. People. 1, likes. Related Pages. Gizli İlimler Hazinesi ve Kenzül Havas Dualari. Book. SifaLı DuaLar Hazinesi. Download all MP3 musics songs and video of Berhetiyye Havas Kitab full Gizli İlimler Hazinesi Kitabı”.mp4 Viewed 2, times and has duration.

Author: Dinris Tauran
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 14 December 2015
Pages: 237
PDF File Size: 5.73 Mb
ePub File Size: 2.8 Mb
ISBN: 813-5-44288-979-8
Downloads: 54957
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kikazahn

Sleymaniye hakknda baknz; Hadikatl cevami, Cilt; 1.

Abdlbaki Glpnarl-Melamilik Ve Melamiler

havqs Gelr gider heman insan olursun Nihyet her libas senden szlr. Mfredt olur mrekkep, hem mrekkep mfredt; Bu tahavvlde grnr gh beka v geh fen ; D a h a i l e r d e: Mezkr msran t am iye l i o l mas, y ahu t p’iji i n elifsiz yazlmas kihap. Egeri sureti dem sana az grnr amma Velkin ma’nii demde lemdir hayliyyt. Eer sulkini ikml e tmedise vefatnda; t a b i r i tasavvufeile b u ne’ei-unsu r i yeden melekt lemine i n t i k a l i n debu lunduu mekmn melekt suret i le harolur.

An ‘ a neye nazaran Kanun Sleyman, A c e m seferine g i d e illimler k e n Aksa-raya ur yarak A z i z i le grmt.

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02

Safda her biri zevku mahabbet ire irette; Bulup yarn bugn bunda oturmu bezmi vuslatte; Yrrler sureta geri grrsn dar gurbette; Klup uzlet kam halkten gezerler kyi vahdette; Bulardr tiri ba behit Ar yanler! Ak inkr eyliyenler hakkk inkr eyledi! Ey gnl bir derde d kim anda derman gizlidir; Gel eri bir katreye kim anda umman gizlidir. Gnlde iste var hakk dediler. Melmetl ik, beinci asrdan sonra bsbtn Batmlemi ve sek i z inc i asra k a d a r b u hlgnden gne mtezayit b i r suret te d e v a m etmitir k i ehbz Ka lendertezk i re le re Melmet o l a rak geirilmi ve C mKa-lenderlik i le Melmet l iin farklar hususunda b i lhassa srar etmitir.

  MAGIC QUADRANT FOR MFPS AND PRINTERS WORLDWIDE PDF

Abdlbaki Glpnarl-Melamilik Ve Melamiler

Hartman D e r slamiche O r y e n t. Fakat bunun da noksan olduu muhakkaktr. Bu tekke civarnda nice evler ykld, hanmanlar snd. Hece vezn in i kullanrken Y o n u s u n. Biri seng biri a’m buna natkdrr kr’an. Size hirka ve tac gisli ederiz.

Adem Atağ (adematag2) on Pinterest

Matlabm ho buldu bu gnlm? Rislei Kueyriy e d e n E b u Trbn si ls i lesini karmaa altm. Hakk n sevmed ef’linizden ve sfatnzdan ve ztnzdan H a k akna ve A l l a h mahabbe t i ne ney i t e r k ettinz ve neden vazgeldinz? Hazinnesi Mevlya yeter eni’ delil. Yanl z uras muhak k a k k i E b u hafsl h adddi l k Melmet deildir.

Bursal Thir bey merhum da Gizki B. Maruf ve mehur sofilerin ou byle athiyt yazmtr. Hak varn bulmayan; Sonra glesi deil!

Gnl gitti elimden, Hallak ile bir oldu; Ol bir ile bir olan, Byle sultanlk bulan Erimeyen vahdete, Girerse de cennete Can eline girmeyen, Bu surette glmeyen ikiliin silmeyen, “Gayb, kendim bilmeyen Ele giresi deil!

Rengine akn cmle boyand!

Dili demde dm dm alnan tabii bearettir. Emir Sikkin de odann kapsnn yannda ayakta duruyor. Celleddine bir n bir suhanver Sul gixli dedi ey cna rehber! J 1 16 lk devre Melmleri d a n atmlar ve saydmz vasflardan hli b i r hle gelmilerdir.

  DELLIS CAY PDF

Bedi v e garam h i s le r i grnmemektedir.

Sof iyeye gre A l l a h m tasarruft inn kmi lden havaz i r o lu r. Selman “Benim sinnime nisbeten sen daha ocuksun. Makamat neyzenin ney mazharndan ilmi ayn oldu; Mislen bir nefeste oldu zinde mrdeler bir bir.

Lmekn y i me theden b i r murab-bad ier b i r muhammes le 1 1 gazel i va r. Husmeddin in m r i t l e r i ; gittike oalmakla n ihayetstanbuldan ge len b i r em i r muc ib i nce ahvli tefti ed i lmek zere A n iktap a r a ka les ine hapsedilmi ve senesinde mahbes inde ve fa t etmitir.

Ham olan puht olmadan yere derse ngihn, Puht olunca nice bin yl seyrede ol ham daha. Esasen b i r mrit 1 5 – 2 0 yanda mlkt o lduu b i r eyhe hi o lmazsa 5 – 10 sene d evam etmedike o eyhin ne’e ve irfann neredecek derecede ben imseyemez. Sa ; senesinde neredilen Bolu slnamesinde bu mehur ve mtevatir menkabe hakknda yle muhalif bir kayt vardr: